مکاتبات تعرفه‌ی مسکن مهر

برای مشاهده‌ی مکاتبات صورت گرفته در خصوص تصویب و ابلاغ تعرفه‌ی حق‌الزحمه‌ی مسکن مهر کليک کنيد.