ایجاد امکانات جدید در سیستم توزیع نظارت گاز

بدينوسيله به اطلاع مهندسان ناظر بازرس گاز می‌رساند از این پس می‌توانند از امکانات جدید موجود در سیستم توزیع نظارت گاز که پیوست می‌باشد استفاده نمايند.