راه اندازی سیستم جدید ارجاع کار بازرسی و نظارت گاز

ناظر محترم بازرس گاز
به اطلاع می‌رساند
نظر به راه اندازی سیستم جدید ارجاع کار بازرسی و نظارت گاز از تاریخ 94/7/13 از ناظران محترم درخواست می‌شود پس از دریافت پیامک ارجاع کار یا تماس تلفنی از طرف سازمان نظام مهندسی، با نام کاربری(پروانه اشتغال با صفر) و رمز عبور(کد ملی) در صورت عدم تغییر رمز عبور توسط ناظر، از طریق آدرسgas.tceo.ir  وارد سیستم شده و نسبت به تائید یا عدم تائید بسته‌ی کاری ارجاع شده اقدام نمایند.

یادآوری این نکته ضروری است که در سیستم جدید، ناظران باید در مدت زمان اختصاص یافته(24 ساعت) نسبت به تائید یا عدم تائید بسته‌ی کاری ارجاع شده اقدام نمایند و در صورتی که ناظران در مدت مذکور نسبت به انتخاب هیچ کدام از گزینه‌های تائید یا عدم تائید اقدام ننمایند، سیستم مکانیزه بسته‌ی کاری ارجاع شده به ناظر را بازپس‌گیری کرده و آن را در سهمیه‌ی مجازی مهندس منظور می‌نماید.

در ضمن ناظران می‌توانند با ورود به کارتابل جدید نسبت به خود اظهاری در مورد نظارت بر پرونده‌های قطع گاز و پروژه‌های مسکن مهر اقدام نمایند.