شروع مجدد فاز اول بازرسی از دفاتر اعضای حقوقی

بدینوسیله به اطلاع کلیه­ اعضای محترم می‌­رساند، در ادامه بازرسی از شرکت­‌های عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سری جدید بازرسی­‌ها از تاریخ 1395/11/2 آغاز خواهد شد. لذا ضروریست طبق بند 5-1-3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، کلیه­ شرکت­‌های عضو سازمان نهایتاً تا تاریخ 1395/10/29 آخرین تغییرات آدرس پستی دفتر را مطابق آخرین روزنامه رسمی شرکت به صورت مکتوب به اطلاع سازمان برسانند.

 اولویت بازدید­ها به دو صورت خواهد بود:

1 – انتخاب نام شرکت‌­ها به ترتیب حروف الفبا

2 – انتخاب نام شرکت­‌ها به صورت تصادفی


جهت دريافت فايل چک ليست مربوطه کليک کنيد.