زمان شروع ثبت نام بیمه درمان تکمیل اعضای سازمان

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان میرساند با عنایت به اتمام قرارداد بیمه مسوولیت حرفه ای و تکمیل درمان اعضا، این سازمان در حال انجام مراحل اداری انتخاب بیمه گر واجد شرایط با خدمات و پوشش‌های بسیار مناسب تر نسبت به سال گذشته می‌باشد.

شرایط و نحوه ثبت‌نام پس از انعقاد قرارداد، تا ابتدای بهمن ماه از طریق سایت رسمی سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.

شایان ذکر است هزینه‌های پزشکی انجام شده اعضای محترم در بازه زمانی95/10/6 تا تاریخ انعقاد قرارداد تحت پوشش قرارداد جدید خواهد بود.

باتوجه به اینکه سازمان از تاریخ 95/10/6 تاکنون، هیچگونه قرارداد یا تفاهم نامه‌ای با هیچ شرکت بیمه‌ای منعقده ننموده است در صورت استفاده اعضا از خدمات بیمه تکمیل درمان دیگر شرکت‌ها، مسوولیتی متوجه این سازمان نمی‌باشد.

آغاز ثبت‌نام دوره جدید بیمه‌های مسوولیت حرفه‌ای و تکمیل درمان اعضا، متعاقباً از طریق سایت سازمان به اطلاع عموم اعضا محترم خواهد رسید، لذا خواهشمند است تا اطلاعیه بعدی از هرگونه تماس یا مراجعه حضوری به سازمان در این خصوص خودداری فرمایید.