اعضا هیات رئیسه، برنامه جلسات و مطالب گروه تخصصی نقشه برداری
1395/07/27
نام و نام خانوادگی: مهندس بهمن مومنی مقدم (دبير)
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پایه پروانه اشتغال: پایه يک

نام و نام خانوادگی: دکتر شمس نوبخت دودران
مدرک تحصیلی: دکترا
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: مهندس غلامرضا لشگری
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پایه پروانه اشتغال: پایه دو

نام و نام خانوادگی: مهندس اسماعیل یزدانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پایه پروانه اشتغال: پایه سه

نام و نام خانوادگی: مهندس محسن رجب زاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پایه پروانه اشتغال: پایه دو

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد باقر پيري وردين
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: مهندس حسن حلمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

زمان تشکیل جلسات: یک شنبه ها 12 الی 14


سامانه تهيه نقشه های تفکيکی


اخبار گروه تخصصی نقشه برداری

            گزارش عملکرد هيأت رئيسه گروه تخصصي نقشه برداري

تفاهم نامه تهيه نقشه هاي تفکيکي آپارتمان ها

به منظور مستند سازي فعاليتهاي انجام شده در گروه تخصصي نقشه برداري و ثبت فعاليت هاي همكاران در راستاي اجرايي شدن تفاهم نامه شماره197539/89 مورخ 3/11/89 از زمان ابلاغ تا کنون، گزارش حاضر تهيه و تنظيم گرديده است.

بدون شک فعاليتهاي انجام شده دراين گروه حاصل پشتکار و مساعدتهاي بي‌دريغ يکايک اعضاي گروه نقشه برداري، همکاران، کارشناسان و مساعدت رياست محترم سازمان، هيأت رئيسه محترم، معاونت محترم اجرايي و همکاران واحد آموزش وفنآوري اطلاعات مي‌باشد که بدينوسيله از تمامي اين عزيزان دلسوز، پرتلاش و زحمتکش تقدير و تشکر مي‌گردد.

 شروع فعاليت ها

 پس از ابلاغ تفاهم نامه از سوي نظام مهندسي ساختمان به تمامي استانها، گروه تخصصي نقشه برداري در اولين قدم، با هماهنگي اداره کل ثبت استان تهران اقدام به برگزاري جلسه مشترک مابين مسئولان ثبت استان تهران و رياست نظام مهندسي ساختمان استان تهران نمود. نتيجه اين جلسه دستورات رياست سازمان براي پيگيري جدي موضوع و تشکيل کارگروه مشترک با ثبت براي پيگيري مستمر موضوع بود.

 پس از برگزاري اولين جلسه مشترک اداره کل ثبت و نظام مهندسي ساختمان، هيأت ريسسه گروه تخصصي نقشه برداري دو موضوع را در برنامه کاري خود قرار داد، اول برنامه ريزي براي برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقاء سطح کيفي ارائه خدمات و دوم تدوين نظام نامه ارجاع کار جهت دستيابي به نظام توزيع و ارجاع عادلانه کار. علاوه بر موارد فوق با پيگيري هاي انجام شده سه نفر از اعضاي گروه تخصصي نقشه برداري به عنوان نمايندگان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران جهت پيگيري اجرايي شدن تفاهم نامه به اداره کل ثبت اسناداستان تهران معرفي شدند.

 تدوين نظام نامه اوليه

 پس از ابلاغ تفاهم نامه از سوي نظام مهندسي ساختمان به تمامي استانها، از اولين اقدامات گروه تخصصي نقشه برداري تدوين نظام نامه ارجاع کار براي تهيه نقشه هاي تفکيکي ساختمان ها بود.نظام نامه شامل هدف، دامنه کاربرد، تعاريف عمومي، حدود صلاحيت مهندسان نقشه بردار، گردش کار نقشه هاي تفکيکي، روش ارجاع کار، شيوه پذيرش و آموزش، رفع اختلافات، حق الزحمه، تعرفه و ظرفيت کاري مهندسان نقشه بردار بود. در اين نظام نامه گردش کار بر مبناي مراجعه متقاضيان به دفاتر نظام مهندسي استان تهران تنظيم وارائه شده بود(پيوست شماره 1). در بررسي هاي انجام شده در جلسات مشترک بمنظور بررسي و تصويب نظام نامه مذکور باتوجه به کثرت حوزه هاي ثبتي اداره کل ثبت استان تهران، مشخص گرديد که تعداد دفاتر نظام مهندسي ساختمان استان تهران پاسخگوي نياز هاي ثبت براي برون سپاري تهيه نقشه هاي تفکيکي نيست و لذا مقرر شد نظام نامه موردبازنگري قرار گرفته و بهره گيري از فضاي اينترنتي وديدگاه فرآيندي در تدوين نظام نامه جديد موردتوجه قرار گيرد.

 برنامه ريزي آموزشي

 از موارد اصلي ديگر که توسط گروه پيگيري شد موضوع هماهنگي سيلابس دروس، مدت زمان آموزش، مکان برگزاري آموزش ها، اساتيد مورد نياز و غيره بود که در جلسات مشترک با اداره کل ثبت استان تهران، هماهنگ و به نظام مهندسي استان تهران ابلاغ گرديد.

 تدوين نظام نامه دوم

 با توجه به مشکلات نظام نامه اوليه، گروه تخصصي نقشه برداري با تشکيل جلسات متعدد داخلي و دعوت از متخصصان ذيربط ، اقدام به تدوين نظام نامه جديد برپايه ايجاد سامانه ارجاع کار تهيه نقشه هاي تفکيکي نمود(پيوست شماره 2). طرح اوليه سامانه ارجاع کار، باپيش فرض عدم مراجعه متقاضي به نظام مهندسي تنظيم شده است و نقش ها و وظايف مختلفي براي مراجعه کنندگان و عوامل اجرايي در سامانه در نظر گرفته شده است. هم اکنون باتلاش هاي صورت گرفته توسط همکاران قسمت انفورماتيک مشاور مورد نظر براي تهيه نرم افزار مورد اشاره انتخاب و مراحل طراحي نرم افزار نيز به اتمام رسيده است.

 تصويب نظام نامه و برنامه آموزشي

 پس از تنظيم و تدوين برنامه آموزشي و هماهنگي آن با اداره کل ثبت استان تهران، نتايج کار به هيأت رئيسه محترم نظام مهندسي ساختمان استان تهران جهت اجرايي شدن آن در استان منعکس گرديد و اقدامات اجرايي آن منوط به تصويب هيأت مديره محترم نظام گرديد. خوشبختانه با درايت و مثبت انديشي هيأت رييسه محترم، نظام نامه در هيأت مديره تصويب و فعاليت هاي اجرايي تفاهم نامه از ارديبهشت ماه سال جاري آغاز گرديد.

 برگزاري دوره هاي آموزشي

 پس از تصويب نظام نامه ، فعاليت هاي اجرايي براي برگزاري دوره هاي آموزشي شامل درج اطلاعيه فراخوان آموزش در سايت نظام، ثبت نام از مهندسان نقشه بردار، هماهنگي با اداره کل ثبت استان تهران و دعوت از اساتيد، تجهيز کلاس هاي آموزشي و آماده سازي سالن برگزاري جلسات انجام شده و تاکنون نيز ادامه دارد. با توجه به جلسات آموزشي برگزار شده تا کنون تعداد 148 نفر دوره هاي آموزشي تئوري را گذرانده. و تعداد 63 نفر نيز موفق به سپري نمودن دوره هاي عملي در محل جامعه نقشه برداران ايران شده اند. بر اساس هماهنگي هاي به عمل آمده اين افراد در روز سه شنبه مورخ 28/4/90 آخرين جلسه توجيهي را طي نموده و در آزمون شرکت خواهند نمود. لازم بذکر است که مابقي افراد نيز طبق برنامه ريزي انجام شده يادر حال گذراندن دوره هاي عملي هستند و يا در نوبت برگزاري دوره مي باشند.

 لازم بذکر است که با هماهنگي به عمل آمده با مسئولان اداره کل ثبت استان تهران، تمامي افرادي که در آزمون موفق شده و دوره هاي عملي را مي گذرانند، جهت دوره کارورزي به حوزه هاي ثبتي معرفي خواهند شد تا در فضاي کاري واقعي ثبت قرار گرفته و توجيهات عملي لازم را نيز طي نمايند.

 برگزاري جلسات مشترک

 بر اساس تفاهم نامه مبادله شده، سه نفر از اعضاي هيأت رئيسه گروه تخصصي نقشه برداري جهت برگزاري جلسات مشترک بااداره کل ثبت اسناد و املاک کشور معرفي شده اندکه نتيجه جلسات برگزار شده تنظيم برنامه آموزشي و تصويب نظام نامه ارجاع کار و پيگيري مستمر روند اجرايي تفاهم نامه مي باشد.

 تشکیلکميته اجرايي

بر اساس پيش بيني صورت گرفته در نظام نامه، کميته اجرايي وظيفه پيگيري مسائل اجرايي تفاهم نامه نقشه هاي تفکيکي و نظام نامه مصوب را بعهده دارد در اين راستا بر اساس احکام صادره از سوي رياست محترم نظام مهندسي استان تهران سه نفر از اعضاي هيأت رئيسه گروه تخصصي و يک نفر از اعضاي هيأت رئيسه نظام و مدير واحد کنترل نقشه به عنوان اعضاي کميته معرفي و فعاليت خود را آغاز نموده‌اند.

 شرح خدمات مهندسان نقشه‌بردار در ساختمان‌سازي به تفكيك در زمينه‌هاي طراحي، نظارت و اجرا

 اصل اول: طراحي

 بخش الف:

 خدمات مهندسان نقشه‌بردار بخش طراحي از مرحله درخواست صدور پروانه ساختمان تا پايان عمليات اجرايي آن در تمامي گروه‌هاي ساختماني (الف، ب، ج، د و ويژه) مشترك است به شرح زير مي‌باشد:

 1- مرحله پيش از طراحي ساختمان

 1-1 تعيين موقعيت ملك بر روي زمين بر اساس سند مالكيت و نقشه‌هاي ثبتي و تفكيكي و تهيه گزارش موارد انطباق و مغايرت وضع موجود به اسناد فوق‌الذكر.

 1-2 پياده كردن موقعيت و محل استقرار عرصه ملك بر روي نقشه بزرگ مقياس در حد 1:2000 موجود منطقه.

 2- مرحله پس از صدور پروانه ساختمان و پيش از شروع عمليات اجرايي آن

 2-1 كنترل ابعاد و حدود ملك مندرج در پروانه ساختمان و انطباق آن با ابعاد زمين موجود و اعلام مغايرت‌هاي احتمالي.

 2-2 تعيين بر ساختمان براساس طرح اجرايي و عرض گذر و تعيين ابعاد و مساحت باقيمانده ملك.

 2-3 تعيين مبناي ارتفاع ساختمان براساس مقاطع طولي يا شيب گذر و علامت‌گذاري و تثبيت آن در محل مناسب.

 2-4 طراحي تسطيح يا گودبرداري تا كف پي ساختمان، پياده كردن نقاط مربوط به محدوده خاكبرداري و محاسبه حجم عمليات خاكبرداري براساس نقشه‌هاي اوليه و ثانويه و مشخص كردن رقوم زيرپي و كنترل آنها.

 بخش ب:

 خدمات مهندسان نقشه‌بردار بخش طراحي در گروه‌هاي ساختماني "د" و مجتمع‌هاي مسكوني كه اضافه بر خدمات بند "الف" اين دستورالعمل مي‌باشد به شرح زير است:

 1- تهيه نقشه توپوگرافي و مسطحاتي از ملك با وضعيت مسطحاتي و ارتفاعي گذر و املاك مجاور در سامانه مختصات كشوري.

 2- تعيين مختصات طرح هندسي املاك در سيستم مختصات نقشه‌هاي هوايي شهري (حتي‌الامكان سيستم مختصات (UTM) و يا سيستم مختصات مورد استفاده شهرداري‌ها و يا سازمان‌ كاداستر).

 3- مساحي اراضي و املاك شهري اعم از عرصه و اعيان و مقايسه آن با ابعاد و مشخصات ثبتي سند و تهيه گزارش در خصوص موارد اختلاف در مساحت و ابعاد و مشخصات ثبتي.

 4- تهيه مقاطع طولي و عرضي از گذرهاي مشرف به ملك و طراحي خط پروژه مربوطه.

 5- محاسبات و تحليل‌ها براساس گزارش‌هاي فني از مطالعات و مشاهدات ارائه شده بخش نظارت.

 بخش ج:

 ج: خدمات مهندسان نقشه‌بردار بخش طراحي در موضوع رديف 3 جدول حدود صلاحيت‌هاي مصوب در امور ساختمان‌سازي «تهيه نقشه‌هاي لازم براي تفكيك واحدهاي موجود در مجتمع‌هاي ساختماني و آپارتماني»:

 1- طراحي شبكه مبنايي عمليات براي تهيه نقشه در مقياس 1:500 يا 1:200 بنا به مورد. براساس دستورالعمل‌هاي مصوب نقشه‌برداري و استانداردهاي مورد قبول بطوري كه تمام ابعاد و فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان را پوشش دهد.

 2- نصب پنج مارك‌هاي مناسب و تثبيت و علامتگذاري آنها براساس وضع موجود و مطابق استانداردهاي نقشه‌برداري و اندازه‌گيري اين شبكه نقاط داخلي و خارجي در يك سيستم مختصات واحد و مطابق با دقت‌هاي موردنظر و انجام محاسبات ذيربط.

 فصل دوم: نظارت

 بخش الف:

 خدمات مهندسان نقشه‌بردار بخش نظارت از مرحله درخواست صدور پروانه ساختمان تا پايان عمليات اجرايي آن كه در تمامي گروه‌هاي ساختماني (الف، ب، ج، د و ويژه) مشترك است به شرح زير مي‌باشد:

 مرحله عمليات اجرايي ساختمان تا پايان

 1- كنترل محدوده گودبرداري و خاك‌ريزي و رقوم آنها.

 2- كنترل رقوم زيرپي و رامپ‌ها بعد از گودبرداري و تسطيح.

 3- پياده كردن پلان شالوده‌ها.

 4- تعيين محور ستون‌ها و كف‌ ستون‌ها و علامت‌گذاري و تثبيت علائم و مرجع نقشه‌برداري براي احياي محورها.

 5- كنترل ستون‌ها و عناصر باربر قائم از حيث قرارگيري در محورهاي خود و كنترل زواياي آنها با محورهاي افقي و قائم.

 6- كنترل رقوم زير و روي تيرها و كف‌ها.

 7- كنترل شيب‌بندي محوطه‌ها و پاركينگ‌ها.

 8- كنترل نهايي استقرار بناي تكميل شده و تهيه گزارش مغايرت‌ها نسبت به نقشه مصوب.

 بخش ب:

 خدمات مهندسان نقشه‌بردار بخش نظارت در گروه‌هاي ساختماني "د" و مجتمع‌هاي مسكوني كه اضافه بر خدمات بند "الف" اين دستورالعمل مي‌باشد به شرح زير است:

 تهيه و تنظيم گزارش‌هاي فني از مطالعات، مشاهدات و ارائه به مراجع ذيربط.

 بخش ج:

 ج: خدمات مهندسان نقشه‌بردار بخش نظارت در موضوع رديف 3 جدول حدود صلاحيت‌هاي مصوب در امور ساختمان‌سازي «تهيه نقشه‌هاي لازم براي تفكيك واحدهاي موجود در مجتمع‌هاي ساختماني و آپارتماني»:

 1- برداشت عوارض محيطي و جانبي مهم و حدود اربعه به همراه كليه نقاط شكستگي حدود خارجي اعياني به تفكيك طبقات (هندسه خارجي ساختمان) و برداشت كليه نقاط موردنياز داخل فضاهاي داخلي ساختمان به تفكيك طبقات، واحدها و مشاعات هر طبقه ارائه محاسبات ذيربط.

 2- بررسي اندازه‌گيري مبنايي و برداشت عوارض و حدود اربعه و ابعاد فضاهاي كلي اعياني آپارتمانها. فضاهاي مشاعي و فضاهاي باز ملك و مقايسه آنها با دقت‌هاي تعيين شده در دستورالعمل‌هاي استاندارد نقشه‌برداري طراحي و تكرار اجراي عمليات تا حصول دقت‌هاي موردنظر.

 3- ترسيم نقشه‌هاي حاصل از عمليات در مقياس‌هاي موردنظر و محاسبه ابعاد. حدود اربعه و مساحت كليه فضاها اعم از واحدهاي مستقل مسكوني، اداري، تجاري و مشاعات و ... و سپس مقايسه ساختمان‌هاي داخلي و خارجي فضاها به منظور دسترسي به مساحت و ابعاد ديوارهاي اختصاصي و مشترك و نهايتاً محاسبه حدود اربعه و ابعاد نهايي املاك و فضاهاي مورد نظر به شرح بالا.

 4- تنظيم پيش‌نويس‌ و صورت مجلس مقدماتي تفكيك واحدهاي ملك براساس اطلاعات. مختصات نقشه‌ها، ابعاد و حدود اربعه و مساحت‌هاي بدست آمده از نتايج عمليات فوق.

 5- ارائه مجموعه اطلاعات نقشه‌برداري شامل اطلاعات هندسي و ثبتي ملك اوليه و اطلاعات هندسي اعياني‌هاي احداثي و شبكه نقشه‌برداري طراحي و اجرا شده و برداشت عوارض و اطلاعات و محاسبات و نتايج آن و ابعاد و حدود اربعه و مساحت كليه فضاهاي موردنياز به ضميمه گزارش تنظيمي طي نقشه‌ها، ليست‌هاي مختصات و ابعاد و مساحت‌ها به همراه cd كامل اطلاعات جهت تحويل به كارفرما و ارائه صورتمجلس تفكيكي مقدماتي جهت ارائه به اداره ثبت‌ اسناد و املاك محل.

 فصل سوم: اجرا

 بخش الف:

 خدمات مهندسان نقشه‌بردار بخش اجراء از مرحله درخواست صدور پروانه ساختمان تا پايان عمليات اجرايي آن كه در تمامي گروه‌هاي ساختماني (الف، ب، ج، د و ويژه) مشترك است به شرح زير مي‌باشد:

 مرحله عمليات اجرايي ساختمان تا پايان

 1- كنترل محدوده گودبرداري و خاك‌ريزي و رقوم آنها.

 2- كنترل رقوم زير پي و رامپ‌ها بعد از گودبرداري و تسطيح.

 3- پياده كردن پلان شالوده‌ها.

 4- تعيين محور ستون‌ها و كف ستون‌ها و علامت‌گذاري و تثبيت علائم و مرجع نقشه‌برداري براي احياي محورها.

 5- كنترل ستون‌ها و عناصر باربر قائم از حيث فراگيري در محورهاي خود و كنترل زواياي آنها با محورهاي افقي و قائم.

 6- كنترل رقوم زير و روي تيرها و كف‌ها.

 7- كنترل شيب‌بندي محوطه‌ها و پاركينگ‌ها.

 8- كنترل نهايي استقرار بناي تكميل شده و تهيه گزارش مغايرت‌ها نسبت به نقشه مصوب.

 بخش ب:

 خدمات مهندسان نقشه‌بردار بخش اجراء در گروه‌هاي ساختماني "د" و مجتمع‌هاي مسكوني كه اضافه بر خدمات بند "الف" اين دستورالعمل مي‌باشد به شرح زير است:

 مساحي اراضي و املاك شهري اعم از عرصه و اعيان و مقايسه آن با ابعاد و مشخصات ثبتي سند و تهيه گزارش در خصوص موارد اختلاف در مساحت و ابعاد و مشخصات ثبتي.