پذیرش عضو جدید
1395/04/29
• پذیرش عضو جدید


1-تكميل فرم درخواست عضويت در سازمان نظام مهندسي استان تهران- (members.tceo.ir)

2-تصویر شناسنامه (تمامي صفحات) و كارت ملي( برابربا اصل شده  توسط مراجع قضائي يا دفتر اسناد رسمي )(برابربا اصل شده به صورت ابرازي مورد تاييد نمي باشد.). (چنانچه محل تولد ذكر شده در شناسنامه،استان تهران نباشد،ارائه مدرك،دال بر سكونت در استان تهران حداقل به مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضاي عضويت الزامي است.)

مدارك قابل قبول جهت احراز سكونت در استان تهران (به نام شخص متقاضي) عبارتند از (اصل و تصويرمدارك) (سند مالكيت محل سكونت بنام پدر،مادر (درصورت مجردبودن)خود و يا همسر+ آخرين قبض تلفن به نام صاحب سنديا مبايعه نامه) یا ( اجاره نامه رسمي محل سكونت)
 

3-تصوير دو نسخه از مدارك تحصيلي معتبر
 (كارداني (مرتبط)-كارشناسي-كارشناسي ارشد- دكتري) (برابربا اصل شده توسط مراجع قضائي يا دفتر اسناد رسمي )(برابربا اصل شده به صورت ابرازي مورد تاييد نمي باشد.) 

4-يك قطعه عكس رنگي 4*6جديد بازمينه سفيد (بدون عينك وكلاه و كروات و زيور آلات ودستمال گردن بدون روتوش) براي خانمها قرص صورت مشخص با حجاب كامل كه از تاريخ گرفتن عكس بيش از 6 ماه نگذشته باشد.
 
5- پرداخت اینترنتی وجه مذکور پس از تایید مدارک ارسالی توسط نظام مهندسی(توجه!)

6. نمونه مهر و امضا (کاربرگ شماره 8)

توجه: از آنجا كه مبلغ وروديه و حق عضويت سالانه پرداختي به هيچ وجه قابل استرداد نمي باشد، لذا قبل از واريز آن، حتماً از شرايط و ضوابط عضويت اطلاع كامل بدست آوريد. 

*مدارك اختصاصي مورد نياز جهت انتقال عضويت سازمان نظام مهندسي ساختمان از ساير استانها به استان تهران 

1-تکمیل فرم درخواست عضویت(فرم درخواست)

2-تصوير پروانه اشتغال به كار مهندسي در صورت دارا بودن

3-ارائه تصوير كارت پايان خدمت (برابر با اصل شده توسط مراجع قضائی یا دفتر اسناد رسمی )(برابر با اصل شده به صورت ابرازی مورد تایید نمی باشد)

4-اصل نامه انتقالي از استان قبلي شامل(تسويه حساب،ظرفیت اشتغال استفاده شده در موقع انتقال،عدم محكوميت شوراي انتظامي و آخرین وضعیت مالیاتی تصویر مستندات قبولی، گواهی دوره های آموزشی گذرانده شده جهت ارتقاء پایه، تصویر تمامی پروانه اشتغال به کارهای صادره)

5-ارائه اصل وتصوير سندمالكيت +(آخرين قبض تلفن به اسم صاحب سند يا مبايعه نامه)، يا اجاره نامه رسمي بعداز تحقق 6ماه سكونت الزامي است.