تمدید، تعویض و ارتقای پروانه اشتغال به کار
1395/11/17

مدارك مورد نياز جهت تمدید،تعويض،ارتقای پایه پروانه اشتغال به كار مهندسی

1-مدارک عمومی

 (1-1) تكميل كاربرگ درخواست تمدید،تعویض ،ارتقای پایه  پروانه اشتغال به كار مهندسي(کاربرگ تمديد)(کاربرگ تعويض و ارتقا)

 (1-2) دو قطعه عكس رنگي 4*6جديدتمام رخ بازمينه سفيد(بدون عينك وكلاه و كروات و زيور آلات ودستمال گردن بدون روتوش)  براي خانمها  قرص صورت شخص با حجاب كه از تاريخ گرفتن عكس  بيش از 6 ماه نگذشته باشد.(عکس پرسنلی)

  (1-3)اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی قبلی( درصورتیکه اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی جزء شرکتهای خدمات آزمایشگاهی ،کنترل بازرسی وانبوه سازان می باشد ارائه کپی برابر با اصل الزامی است .)

(1- 4) تصويرتمامي مدارك تحصيلي معتبر(كارداني -كارشناسي-كارشناسي ارشد- دكتري) برابربا اصل شده  توسط مراجع قضائي يا دفتر اسناد رسمي )(برابربا اصل شده به صورت ابرازي مورد تاييد  نمي باشد.)(در صورت عدم ارائه مدرک برابر بااصل در سنوات قبل)

(1-5) نامه تسویه حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران  (طبقه همکف)

(1-6) اصل رسيد بانكي( واريز شده به حساب شماره 2176311218007بانك ملي ايران بنام خزانه معين استان تهران  به مبلغ 000/60ريال قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملي ايران يا باجه مستقر در سازمان )

(1-7)درصورت تغيير آدرس ارائه اصل وتصوير سند مالكيت + (آخرين قبض تلفن يا مبايعه نامه ) يا اجاره نامه رسمي آدرس جديد به نام شخص متقاضي  الزامي مي باشد.

(1-8) پاكت پستي (تكميل شده توسط شخص متقاضي وقابل تهیه از واحد انتشارات مستقر در طبقه منفی دو)

*اشخاص حقيقي كه اصل پروانه اشتغال به كار آنها در قالب شخص حقوقي در شركت ضبط مي باشد ،نياز به تهيه پاكت پستي ندارند.

(1-9) تصوير كارت ملي و شناسنامه تمامي صفحات و کارت پایان خدمت برابربا اصل شده توسط مراجع قضائي يا دفتر اسناد رسمي)(برابربا اصل شده به صورت ابرازي مورد تاييد نمي باشد.)

 

 

2- مدارک اختصاصی جهت تمدید پروانه اشتغال به کار

نامه مفاصاحساب مالیاتی از حوزه مربوطه به نشانی درج شده در پشت پروانه اشتغال به کار (با اخذ معرفی نامه از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران) درصورت مغایرت آدرس درج شده در  ظهر پروانه اشتغال به کار با گواهی مالیاتی ارائه شده همراه داشتن مدارک احراز سکونت (سند یا اجاره نامه رسمی)به نام متقاضی الزامی می باشد.(اصل وتصویر)3-مدارک اختصاصی جهت ارتقاءپایه

(3-1)ارائه سابقه کار مورد نیاز ،به استناد ماده 6آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان (کاربرگ)

(3-2)ارائه گواهینامه پایان دوره های آموزشی مصوب

(3-3) چناچه متقاضی به صورت همزمان خواستار ارتقاءپایه وتمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی به مدت سه سال باشد ارائه نامه مفاصاحساب مالیاتی الزامی است .(درصورتيكه اعتبار پروانه كمتر از سه ماه باشد.)(بند 2-1)

 

 

4-مدارک اختصاصی جهت اضافه نمودن صلاحیت جدید درپروانه اشتغال به کار

(4-1) جهت اضافه نمودن صلاحیت مجری برای رشته های تاسیسات مکانیکی ،تاسیسات برقی ونقشه برداری در پروانه اشتغال به کار مهندسی ،ارائه یک سال سابقه کار درامر اجرای ساختمان در رشته مورد تقاضا و لیست پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مرتبط ضروری است.

(4-2) جهت اضافه نمودن صلاحیت بازرسی لوله کشی گاز برای رشته مکانیک ،ارائه گواهینامه آزمون دوره آموزشی(مبحث 17 مقررات ملی ساختمان وگواهی انجام دوره کار آموزی ) ضروری است.

 

 

  

 توجه: كليه تصاوير ذكر شده فوق الزاماً مي‌بايست در قطع A4 ارائه گردد.

ساعت اخذ مدارك: روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الي 14 مي باشد.

**جهت تحويل مدارك حضور شخص الزامي مي باشد.

   **همراه داشتن مهر شهرسازي جهت اخذ تعهد (اشخاصي كه داراي گواهينامه موقت مي باشند) الزامي مي باشد.