کميسيون هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده 27
1395/06/07
 • دبیر کمیسیون:
  • الهه رادمهر

 • اعضا:
  • کامبيز رضوی
  • جابر نصيری
  • شمس نوبخت دودران
  • سيد محمد هاشمی
  • سعيد سعيديان
  • سيد عليرضا ميرجعفری


 • روز و ساعت جلسه: شنبه 12 الی 15

 • اخبار و اطلاعيه ها

 • مراسم اتیان سوگند کارشناسان ماده 27 95/06/07
 • جلسه هم اندیشی کارشناسان رسمی ماده 27 برگزار شد 95/05/17
 • جلسه هم اندیشی کارشناسان رسمی ماده 27 برگزار شد 95/03/05
 • جلسه‌ی کارگروه سیستم مکانیزه‌ی ارجاع کار کارشناسان رسمی ماده‌ی 27 برگزار شد 94/12/11
 • جلسه کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان رسمی ماده 27 با آقایان مهندس محمد عبدالملکی و مهندس علی پورجوادی 94/12/03
 • جلسه دبیر کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان رسمی ماده‌ی 27 با مهندس معزی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن 94/11/28
 • دومین جلسه‌ی هم اندیشی کارشناسان رسمی ماده‌ی 27 برگزار شد 94/11/24
 • اطلاعیه‌ی ثبت نام شرکت در جلسه‌ی هم اندیشی و هم آموزی کارشناسان رسمی ماده‌ی 27 94/11/14
 • راه اندازی ایمیل کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان رسمی ماده 27 94/11/11
 • نحوه‌ی ارجاع کار به کارشناسان ماده‌ی 27 93/12/12
 • قابل توجه کارشناسان ماده 27 93/07/15