کميته استاندارد
1395/12/25
 • نمايندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران:
  • مهدی زرگر
  • محمدحسين مسعودی

 • نمايندگان اداره کل استاندارد استان تهران:
  • افشين زمانی
  • افسانه حقوقی فر

 • نماينده انجمن های صنفی توليد کننده مصالح و تجهيزات استاندارد:
  • بابک کرم بارنگی(رييس هيات مديره انجمن تيرچه و بلوک)








 • روز و ساعت جلسه: شنبه ها ساعت 11 تا 13
 • پست الکترونيک: isiri@tceo.ir
 • شماره تماس: 42707432