بسيج مهندسين تهران بزرگ

کانون بسیج مهندسین ساختمان استان تهران به اطلاع می رساند:                                                                                   
جهت ایجاد رفاه اقتصادی و معیشتی هر چه بیشتر ، پیرو مذاکرات انجام شده کانون بسیج مهندسین نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تعاونی چند منظوره انصار نور ، تعداد محدودی امتیاز واحدهای مسکونی 70 ، 80 ، 90 و 100 متری با شرایط و اقساط مناسب از پروژه امیران ( مسکن اقدام ملی ) که طی مصوبه شرکت عمران شهرهای جدید ( وزارت راه و شهرسازی ) و دریافت تعهدات و تضامین لازم به این  تعاونی واگذار گردیده ( کلیه تعهدات پروژه با تعاونی مذکور می باشد )، به این کانون اختصاص یافته است. لذا متقاضیان استفاده از این امتیاز جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام توسط لینک تلگرام زیر عضو کانال پروژه شوند.