.

ترکیب هیئت‌رییسه سال دوم هیئت‌مدیره دوره نهم مشخص شد

1401/9/12 شنبه
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، طی پنجاه و چهارمین جلسه هیئت‌مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، انتخابات هیئت‌رییسه سال دوم برگزار و هیئت‌رییسه منتخب به ترکیب زیر، امورات اجرایی سازمان را بر عهده خواهند گرفت.

مهندس علی کریمی آنچه (رییس سازمان)
مهندس فرامرز صدیق مقدم (نایب رییس اول)
مهندس حسین اکبریان راد (نایب رییس دوم)
مهندس امیدرضا ریاحی (دبیر)
مهندس کامبیز رضوی (خزانه‌دار)
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ