.

برای مهندسان بن بست وجود نخواهد داشت. آنان يا راهی خواهند يافت يا راهی خواهند ساخت

1398/10/8 یکشنبه
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ