.

اخبار

.

نوزدهمین جلسه کمیسیون رفاه، سلامت و حمایت از اعضاء

1401/5/29 شنبه
نوزدهمین جلسه کمیسیون رفاه، سلامت و حمایت از اعضاء 29 مرداد 1401 برگزار شد.
در این جلسه موارد زیر موردبررسی قرار گرفت.
  • بررسی نامه شورای مرکزی در خصوص حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
  • بررسی نامه استانداری تهران در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها
  • تعیین نحوه همکاری با نشریه پیام نظام مهندسیآرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر