.

اخبار

.

برگزاری آخرین جلسه کمیسیون آموزش پژوهش و ترویج منتهی به اسفند 1402

1402/12/27 یکشنبه
آخرین جلسه کمیسیون آموزش پژوهش و ترویج منتهی به اسفند 1402 در راستای انتظام، رشد و اعتلای امور حرفه‌ای مهندسی و با تأکید بر گسترش آموزش‌های حرفه‌ای و دانش تخصصی جامعه مهندسان و ارائه نقشه راه دستیابی به اهداف عالی سازمانی با  حضور اعضا محترم این کمیسیون آقای دکتر حمزه شکیب )رئیس کمیسیون( آقای دکتر جواد علمائی )نائب رئیس( خانم دکتر الهام امینی )دبیر( آقای مهندس علی کریمی آنچه )عضو( آقای مهندس امیدرضا ریاحی )عضو ( آقای دکتر امیر حسام‌الدین آرمان پور )عضو( آقای دکتر شمس نوبخت دودران )عضو( برگزار شد.

محورهای این جلسه :

-  بررسی گزارش عملکرد یک‌ساله کمیسیون آموزش
-  بررسی برنامه و تقویم آموزشی پیشنهادی دوره‌های تخصصی حرفه‌ای )غیراجباری( در سال 1403
- بررسی برنامه سال 1403 به‌منظور حمایت از طرح‌های پژوهشی مطابق با روش اجرایی مصوب شدهآرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر