رویدادها

.

روز ایمنی و آتش نشانی

1399/7/7 دوشنبه

تعهد و تخصص مهندسان ،  ضامن ایمنی بناها و صیانت از جان شهروندان است
7 مهرماه ، روز ایمنی و آتش نشانی گرامی باد. 

کمیته ایمنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر