اخبار و اطلاعیه ها

.

تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی

1401/11/24 دوشنبه
به اطلاع اعضای محترم سازمان می‌رساند:
پیرو نامه به شماره 200/24545/ص مورخ 1401/11/18، اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال/ دوره برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال جاری اقدام نمایند درخصوص اشخاص حقیقی تا سقف دو میلیارد (2،000،000،000) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (3،000،000،000) ریال، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض گردیده است. 
امور مالیاتی

آرشیو
 
امتیاز دهی