اخبار و اطلاعیه ها

.

تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402

1402/2/6 چهارشنبه
به اطلاع اعضای محترم سازمان می‌رساند:
به موجب دستورالعمل شماره 313/200/د مورخ 1402/01/07 درخصوص تفویض اختیار موضوع بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 با رعایت مقررات، تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402 معتبر می‌باشد.

حداکثر درصد بخشودگی جرایم قابل بخشش به موجب بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10:
 
سال عملکرد/ دوره حداکثر درصد بخشودگی
1398 و بعد 100%
1397 95%
1396 85%
1395 80%
1394 و قبل 75%

در ازای سپری شدن هر ماه دو واحد درصد از بخشودگی هر یک از سال‌ها/ دوره‌های مربوط کسر می‌شود تا حداکثر به 40 درصد برسد. در مورد جریمه تاخیر پرداخت مالیات ابرازی که قبل از تاریخ ابلاغ برگ قطعی محاسبه و مطالبه می‌شود ملاک تاریخ سررسید پرداخت بدهی ابرازی مربوط می‌باشد.
امور مالیاتی
آرشیو
 
امتیاز دهی