اخبار و اطلاعیه ها

.

میزان معافیت مالیات بر درآمد مشاغل

1402/2/11 دوشنبه
قابل توجه اعضای محترم سازمان:
میزان معافیت مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به عملکرد سال 1401 مبلغ 396/000/000 ریال می‌باشد.

( منبع: تبصره 12 بند "الف" بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 200/1401/9 مورخ 1401/2/10 می‌باشد. )


امور مالیاتی
آرشیو
 
امتیاز دهی