اخبار و اطلاعیه ها

.

سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در قانون بودجه سال 1402

1402/2/12 سه‌شنبه
قابل توجه اعضای محترم سازمان:
در سال 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل؛
حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:
سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون
(1/200/000/000) ریال تعیین می‌شود.


نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

 

نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی
نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ریال (1/200/000/000)
تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال (1/680/000/000)
10%
نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال (1/680/000/000)
تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال (2/760/000/000)
15%
نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال (2/760/000/000)
تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال (4/080/000/000)
20%
نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال (4/080/000/000) به بالا 30%

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التالیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می‌باشند.
(منبع: تبصره 12 بند "و " بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص قانون بودجه سال 1402 کل کشور به شماره 200/1402/2 مورخ 1402/01/10)
امور مالیاتی
آرشیو
 
امتیاز دهی