اخبار و اطلاعیه ها

.

وبینار آموزشی مالیاتی جهت تکمیل و ارسال اظهارنامه الکترونیکی و فرم تبصره ماده 100 ق.م.م مربوط به عملکرد سال 1401

1402/3/8 دوشنبه
بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی می رساند، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد وبینار آموزشی مالیاتی با موضوع "نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه الکترونیکی و فرم استفاده از تسهیلات تبصره ماده  100 ق.م.م مربوط به عملکرد سال 1401  )ویژه مهندسان) " را با محورهای زیر برگزار نماید.
  • محورهای وبینار:
آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه های مالیاتی و تکالیف مالیاتی مرتبط با حرفه و شغل مهندسی.
نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی و شرایط استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم.

 لازم به ذکر است فرم اظهارنامه الکترونیکی و تبصره ماده 100 ق.م.م در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir قابل دسترس میباشد، اما از آنجاییکه در فرم تبصره ماده 100 ق.م.م امکان ثبت "مبلغ درآمد" در قسمت "مجموع فروش کالا و خدمات در طی سال" وجود ندارد، لذا به محض اصلاح ایراد فوق الذکر زمان برگزاری وبینار به اطلاع اعضای محترم رسانده می شود و راهنمای مربوطه جهت بهره برداری در سایت سازمان بارگذاری می گردد.
آرشیو
 
امتیاز دهی