اخبار و اطلاعیه ها

.

نحوه غیرفعال‌سازی پرونده الکترونیکی مالیاتی

1402/4/13 سه‌شنبه
قابل توجه اعضای محترم سازمان؛
چنانچه قصد غیرفعال‌سازی پرونده الکترونیکی مالیاتی خود را به هر دلیل (از جمله تغییر آدرس پشت پروانه اشتغال به کار مهندسی، انجام ثبت‌نام‌های اضافی، ثبت کدپستی اشتباه و ...) دارید، به شرح فایل راهنما اقدام نمایید.

نکته مهم
پیشنهاد می‌گردد کلیه مهندسین محترم با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir حداقل یک‌بار وضعیت پرونده الکترونیکی مالیاتی خود را از نظر فعال و یا غیرفعال بودن بررسی نمایند.


راهنمای فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی پرونده الکترونیکی مالیاتی
آرشیو
 
امتیاز دهی