اخبار و اطلاعیه ها

.

مبنای تجاری و غیرتجاری بودن حساب‌های بانکی (براساس اطلاعیه شماره 01/148841 بانک مرکزی)

1402/5/24 سه‌شنبه
نظر به سؤالات و ابهامات مهندسین محترم (اشخاص حقیقی و حقوقی) در خصوص دریافت اطلاعات گردش حساب توسط سازمان امور مالیاتی کشور از بانک مرکزی، به اطلاع اعضای محترم سازمان می‌رساند:

بر اساس دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن (صادره از بانک مرکزی به شماره 01/148841 مورخ 1401/06/14):

الف- تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شود.

ب- حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، حساب غیرتجاری است و فقط در صورت طی تشریفات ذیل (ماده 4 دستورالعمل مذکور) به حساب تجاری تبدیل می‌گردد.

4-1- اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی به سازمان امور مالیاتی توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه‌ای سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد.

4-2- اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی و پرونده مالیاتی به موسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه‌ای سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد.

از طرفی به موجب جزء 3 بند ب در تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و ... مکلف‌اند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی را در اختیار آن سازمان قرار دهند.

بنا به ‌مراتب مذکور لازم است اعضای محترم سازمان توجه و دقت لازم را نسبت به گردش حساب‌های بانکی خود مبذول فرمایند.

منابع:
دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن به شماره 01/148841

قانون بودجه سال 1402 کل کشور

آرشیو
 
امتیاز دهی