اخبار و اطلاعیه ها

.

تغییر آدرس اقامتگاه قانونی در ثبت نام الکترونیکی مالیاتی

1402/5/15 یکشنبه
قابل توجه اعضای محترم سازمان؛
براساس فهرست اخیر منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی، از آنجائیکه نوع فعالیت مهندسان محترم مجوز محور می‌باشد، لذا در صورت تغییر آدرس می‌بایست به اداره امور مالیاتی مربوطه جهت ویرایش آدرس ثبت نام الکترونیک مراجعه نمایند و نیاز به ثبت نام جدید نمی‌باشد.
  • به منظور مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه جهت ویرایش آدرس ثبت نام الکترونیک همراه داشتن اسناد و مدارک سکونتی آدرس جدید به شرح ذیل الزامی می‌باشد:
  • اصل و کپی سند و بنچاق (برای مالکین)
  • اصل و کپی اجاره نامه معتبر (برای مستاجرین)
  • فهرست عناوین شغلی که فعالیت آن‌ها مجوز محور است، به شرح ذیل می‌باشد:
                      پزشکان
                      وکلای دادگستری
                      مهندسان
                      کارشناسان رسمی دادگستری
                      بازرگانان
                      حسابداران رسمی
  • لازم به ذکر است درخصوص مودیان حقوقی امکان تغییر آدرس پستی وجود دارد.
آرشیو
 
امتیاز دهی