اخبار و اطلاعیه ها

.

ارائه اظهارنامه مالیاتی طبق مقررات مربوط به همراه اعتراض به برگ تشخیص

1402/5/21 شنبه
قابل توجه اعضای محترم سازمان؛
 
مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل در موعد مقرر خودداری و یا صورت‌های مالی اشاره شده در اظهارنامه را به مبلغ صفر اعلام نمایند ، «در حکم عدم ارسال اظهارنامه تلقی می‌گردد».

لذا پس از صدور برگ ارزیابی برآوردی (برگ تشخیص برآوردی) و ابلاغ آن از طرف حوزه مالیاتی (یا ابلاغ الکترونیکی) می‌بایست ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، اظهارنامه از طریق نشانی my.tax.gov.ir به سازمان امور مالیاتی ارسال و همزمان نسبت به ثبت اعتراض از طریق سیستم الکترونیکی اقدام لازم  انجام شود.

در اینصورت می‌توان برای رفع اختلاف مالیاتی، مراتب را از طریق فرآیند دادرسی (هیات‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر) پیگیری کرد.

در غیر اینصورت مالیات عملکرد سال مذکور قطعی خواهد شد.

منبع: بخشنامه شماره 214/60786/د مورخ 1401/09/22
 
آرشیو
 
امتیاز دهی