اخبار و اطلاعیه ها

.

نحوه درخواست حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی در هیئت حل اختلاف مالیاتی جهت حمایت از حقوق اعضا

1402/5/21 شنبه
قابل توجه مهندسین محترم (اشخاص حقیقی)

چنانچه نسبت به برگ تشخیص مالیات معترض و درخواست طرح پرونده را در مراجع دادرسی مالیاتی دارید، در هنگام ثبت اعتراض و به منظور حضور نماینده سازمان نظام مهندسی در جلسه هیئت حل اختلاف مالیاتی، در انتهای متن اعتراض درخواست به شرح زیر را اضافه کنید:

انتهای متن "شرح اعتراض":
............................................................................................................................
درخواست حضور «نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» به عنوان «نماینده انتخابی موضوع
 بند (3) ماده (244) قانون مالیات‌های مستقیم» را در جلسه هیات دارم.

در غیر این صورت امور مالیاتی می‌تواند نمایندگان دیگری را با توجه به نوع فعالیت مودی از بین سایر نمایندگان انتخاب و به حضور در جلسه دعوت کند.
آرشیو
 
امتیاز دهی