اخبار و اطلاعیه ها

.

نکات کلیدی درخصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

1402/6/7 سه‌شنبه
قابل توجه اعضای محترم سازمان:
  • پیرو بخشنامه شماره 200/1402/1 مورخ 1402/01/07 تاریخ رویت اوراق مالیاتی توسط مودی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می‌شود. ورود به حساب کاربری و رویت اوراق مالیاتی، به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می‌باشد.
  • خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می‌گردد. چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می‌شود.
      
لازم به ذکر است:
  • اوراق مالیاتی پس از صدور به صورت خودکار در کارتابل ابلاغ الکترونیک درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir بارگذاری و همزمان پیامک اطلاع‌رسانی برای مودی ارسال می‌شود. لذا به منظور رویت و واکنش به اوراق مالیاتی در مهلت‌های قانونی، توجه به پیامک‌های ارسالی از سوی سازمان امور مالیاتی ضروریست.
آرشیو
 
امتیاز دهی