اخبار و اطلاعیه ها

.

تغییر آدرس اقامتگاه قانونی (کدپستی) در ثبت نام الکترونیکی مالیاتی

1402/7/17 دوشنبه
قابل توجه اعضای محترم حقیقی سازمان؛
براساس فهرست اخیر منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی، از آنجائیکه نوع فعالیت مهندسان محترم مجوز محور می‌باشد، در صورت تغییر آدرس (تغییر کدپستی) می‌بایست به اداره امور مالیاتی مبدأ جهت ویرایش آدرس (کدپستی) ثبت نام الکترونیک مراجعه نمایند و نیاز به ثبت نام جدید نمی‌باشد.
  • به منظور مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه جهت ویرایش آدرس ثبت نام الکترونیک همراه داشتن مدارک به شرح ذیل الزامی می‌باشد:
  • اصل و کپی سند و بنچاق (برای مالکین)
  • اصل و کپی اجاره نامه معتبر (برای مستاجرین)
  • تاییدیه کدپستی (با ورود به نشانی https://gnaf.post.ir/portal)
آرشیو
 
امتیاز دهی