منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
QR
اخبار
اینفو گرافی ها
بروشورها
پیوندهای مرتبط
تماس با ما
جستجو
خدمات الکترونیک و غیر حضوری
دسترسی سریع
راهنماهاي ويديويي
زبان
زمان ديجيتال سرور
شبکه های اجتماعی
کپی رایت
لوگو
منو
نوار راهبري
ورود
راهنمای خدمات الکترونیک واحد کنترل نقشه الف) دفترچه اطلاعات ساختمان
 • مالکانی که دفترچه اطلاعات ساختمان را قبل از تاریخ 98/12/24 از واحد کنترل نقشه دریافت نموده اند ضروری است اسکن تکمیل شده شش صفحه اول توسط مهندسان طراح (دارای مهر و امضای مهندسان طراح مطابق راهنما را از طریق سامانه جامع با ایجاد درخواست (تیکت) در سامانه جامع با عنوان " خدمات مهندسی - کنترل نقشه – دفترچه اطلاعات ساختمان"  ارسال نمایند.
 • در خصوص پرونده هایی که تاکنون دفترچه را دریافت ننموده اند دفترچه مذکور را دریافت و پس از تکمیل شش صفحه اول توسط مهندسان طراح (مطابق راهنمای ارائه شده) فایل اسکن شده را از طریق سامانه جامع با ایجاد درخواست (تیکت) در سامانه جامع با عنوان " خدمات مهندسی - کنترل نقشه – دفترچه اطلاعات ساختمان" ارسال نمایند.لازم به ذکر است در صورتی که چهار گرایش طراحی مربوط به شرکت های مجزا باشند، می توانند به صورت جداگانه نسبت به ارسال صفحات مرتبط با گرایش خود اقدام نمایند.
در اسکن صفحات دقت لازم مبذول گردیده به طوری که از کیفیت مناسب برخوردار باشد.

ب) فایل های طراحی کنترل مضاعف و موردی
جهت ارسال فایل های طراحی درخواست گردیده به ترتیب ذیل عمل گردد.
 • نامه سربرگ دار شرکت با امضای مدیر عامل خطاب به ریاست سازمان از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی (گیشه) مبنی بر ارائه فایل ها به سازمان ارسال گردد.
 • در حال حاضر سامانه مکاتبات الکترونیکی (گیشه)  امکان پیوست فایل ها را ندارد ضروری است پس از ارسال الکترونیکی نامه، فایل های درخواست گردیده به همراه تصویر و شماره نامه ثبت گردیده از طریق پست الکترونیکی tceo.office@gmail.com   ارسال گردد.

ج) ثبت تغییر طراح به منظور ادامه عملیات کنترل در سامانه خدمات مهندسی
در صورت تغییر طراح و عدم امکان آپلود فایل بایستی از طریق سامانه جامع با ایجاد درخواست (تیکت) در سامانه جامع با عنوان " خدمات مهندسی – کنترل نقشه - اداری " شماره پرونده ،موضوع، نام شرکت قدیم، شرکت جدید و گرایش تغییر یافته به واحد کنترل نقشه اعلام گردد.

د) فرم درخواست تعهد بارگذاری نقشه (آپلود)
در صورت تکمیل تعداد مراحل آپلود و نیاز به مرحله بیشتر جهت بارگذاری بایستی فرم پیوست تکمیل و به همراه نامه سربرگ دار شرکت با امضای مدیر عامل ازطریق سامانه مکاتبات الکترونیکی ارسال گردد.
جهت اطلاعات بیشتر در خصوص سامانه مکاتبات الکترونیکی به سایت سازمان، خدمات الکترونیک، راهنماهای ویدیویی، سامانه مکاتبات الکترونیکی مراجعه فرمائید.

ه) نقشه ها و فایل های پایدار سازی گود
با توجه به حجم بالای نقشه ها و فایل های پایدار سازی گود ضروری است طبق مراحل ذیل اقدام گردد.
 • نامه سربرگ دار شرکت با امضای مدیر عامل خطاب به ریاست سازمان از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی (گیشه) مبنی بر ارائه فایل ها به سازمان ارسال گردد.
 • در حال حاضر سامانه مکاتبات الکترونیکی امکان پیوست فایل ها را ندارد ضروری است پس از ارسال الکترونیکی نامه، فایل های درخواست گردیده به همراه تصویر و شماره نامه ثبت گردیده از طریق پست الکترونیکی tceo.office@gmail.com  با استفاده گوگل درایو ارسال گردد.

مدارک لازم جهت ارسال توسط گوگل درایو (Google Drive) راهنمای ارسال
 1. تصویر نامه ارسالی از طریق سامانه مکاتبات اداری (گیشه) به همراه شماره نامه ثبت سازمان
 2. فایل های طراحی گود با نرم افزارهای ژئوتکنیکی شامل تحلیل پایداری به روش تعادل حدی و تحلیل تغییر شکل به روش المان محدود
 3. فایل دفترچه محاسبات شامل گزارش کامل از مشخصات پروژه، نحوه انجام طراحی ( طراحی facing plate ها، دوغاب، شاتکریت، نیل، انکر، تای بک و ...) آئین نامه های مورد استفاده در طراحی، خروجی های نرم افزار و ...
 4. فایل و اسکن نقشه های پایدارسازی (نقشه ها بایستی ممهور بوده و امضاء شده باشند).
 5. گزارش طراحی زهکش ها ( فایل و اسکن پرینت با مهر و امضاء)
 6.  گزارش کامل و ارائه پلان از وضعیت همجواری ها، چاه ها و قنات های منطقه (فایل و اسکن پرینت با مهر و امضاء)
 7. فایل گزارش ژئوتکنیک

 
 
امتیاز دهی