.

با توجه به بخشنامه وزارت راه و شهرسازی در خصوص شیوع بیماری کرونا ، پروانه اشتغال به کار شما تا مورخ 1399/02/31 دارای اعتبار می باشد.

1398/12/24 شنبه
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ