.

اخبار

.

اسامی افراد معرفی شده برای دوره کارآموزی بازرسی گاز

1399/4/7 شنبه
مطابق لیست ذیل کارآموزان معرفی شده به استاد قبولی آزمون مبحث هفده(لوله کشی گاز طبیعی) اطلاع رسانی می‌گردد.مقتضی است افراد معرفی در این لیست به دفترنمایندگی مربوطه مراجعه نمایند.


ردیف نام و نام خانوادگی شماره عضویت دفتر نمایندگی
1 حسین پیر هادی 1040106968 شرق
2 سلیمان حمزه لو 104087938
3 علیرضا خانی 104177862
4 جواد خضروی 104080805
5 رونالد بغوزیان 104056910
6 حسین یزدیان 104181114 شمال
7 علی رحیمی 1040125881
8 محمود زنده دل شهری 104067371
9 مجید سپاسیان 104165000
10 سعید شریف زاده 104089115
11 علی مجاهدی فر 104030079
12 وحید قنبری 1041003358
13 سید محمد جویا 1041109008 جنوب
14 سید مهدی چاووشیان 1041128109
15 مازیار جمشیدی 1041130791
16 علی باقری 1040130145
17 سعید باقری 1040114925
18 محمدکلهران مقدم 104191947 غرب
19 مجید پناهی رنجبر 1040106590
20 مصطفی محمدگنجی 104177831
21 ایمان خدابخش جونیانی 1041106210
22 محمدرضاخانی 104181078
23 سیدحمیدرضارسول زاده کاشانی 104099685
24 احمد عابدی 104050575
25 سید حسین دشتی 104196293
26 علی صفری کهنکی 1041126262 شهر ری
27 کاوه عظیمی یانچشمه 1040129873
28 محسن فرزانه 1041104067
29 سعید قلی نتاج جلودار 10405944
30 کیوان مرادی فر 104093937
31 مهدی ممنونی 1040109546
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر