.

اخبار

.

اولین انتخابات آنلاین در تاریخ سازمان نظام مهندسی

1399/4/8 يكشنبه
بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، انتخابات هشتمین دوره گروههای تخصصی سازمان به صورت آنلاین برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با توجه به شرایط ویژه شیوع بیماری کرونا و تسهیل حضور حداکثری اعضا، موضوع برگزاری انتخابات گروههای تخصصی بهصورت آنلاین، در جلسه هیأت مدیره سازمان مطرح و با موافقت حداکثری به تصویب رسید. در برگزاری آنلاین انتخابات، اعتبار کارت عضویت، تطابق مشخصات عضو، کنترل مالکیت شماره تلفن همراه کنترل میشود و اعضا ضمن رؤیت لیست انتخاب خود، پیامک ثبت نهایی رأی را دریافت مینمایند.
اطلاعات تکمیلی را از وبگاه رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دنبال نمایید.
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر