اخبار و اطلاعيه ها
پنجمین وبینار ترویجی با موضوع نگاهی فراسوی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به هوشمندی شهر
برگزاری دوره های آموزشی اختیاری در شهریور 99
برگزاری وبینار آشنایی با بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسان
ثبت نام دوره دوره آموزشی مرحله اول نرم افزار شبیه سازی انرژی پلاس ویژه تربیت مدرسین انرژی (TOT)
معرفی کتاب ایمنی در کارگاه های ساختمانی
ثبت نام دوره آموزشی الکترونیکی شرح خدمات مهندس ناظر در چارچوب آشنایی ناظران با سامانه خدمات مهندسی
اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام دوره برق اماکن (دوره اول تیر ماه 99)
برگزاری دوره آموزشی غیر اجباری گام به گام نظارت تاسیسات برقی در خرداد ماه 99
اسامی دانشگاه های دارای مجوز از کمیته آموزش استان در زمینه برگزاری دوره های آموزشی ورود به حرفه و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی حرفه ای (اختیاری) به صورت الکترونیکی توسط دانشگاه آزاد رباط کریم
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی حرفه ای (اختیاری) به صورت الکترونیکی در اردیبهشت و خرداد 99 توسط دانشگاه شهید رجایی
برگزاری جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج مورخ 99/2/15
برگزاری جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج سازمان مورخ 99/02/01
برگزاری نشست آنلاین با عنوان «معرفی بیمه درمان تکمیلی و پوشش بیماری کرونا»
برگزاری دوره آموزشی (غیر اجباری) نظارت و گزارش نویسی در ساختمان های شهری به صورت الکترونیکی
برگزاری دوره آموزشی (غیر اجباری) گام به گام نظارت اجرایی گاز خانگی (فشار ضعیف) به صورت الکترونیکی
راهنمای رعایت اصول بهداشتی در کارگاه های ساختمانی ویژه مهندسین ناظر و مجری
برگزاری دوره های تخصصی حرفه ای ویژه گروه تخصصی مکانیک در اسفند 98 توسط انجمن تاسیسات مکانیکی
برگزاری دوره های تخصصی حرفه ای ویژه بهمن و اسفند 98 توسط انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان
ثبت‌نام بازدید از کارخانه تولید بتن آماده
123>>>