اطلاعیه ها
.

برگزاری دوره آموزشی «ضوابط طراحی و کنترل دال‌های مجوف بر اساس مبحث 9 مقررات ملی ساختمان»

1402/11/29 یکشنبه

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد  دوره "ضوابط طراحی و کنترل دال هاي مجوف بر اساس مبحث 9 مقررات ملی ساختمان" را  ساعت 16 الی 20 روز سه شنبه 1 اسفند ماه 1402 به صورت مجازی برگزار نماید.