اطلاعیه ها
.

تعویق زمان برگزاری مجمع عمومی سالیانه سازمان

1402/11/21 شنبه

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند؛
برگزاری مجمع عمومی سالیانه سازمان، با عنایت به عدم صدور مجوز از سوی نهادهای مربوطه، به زمان دیگری موکول گردید.