اطلاعیه ها
.

تمدید مهلت ارسال فرم‌ تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م و اظهارنامه مالیاتی مشاغل (عملکرد سال 1402)

1403/3/16 چهارشنبه

به اطلاع اعضای محترم سازمان می‌رساند؛

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات متعلق در اجرای ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن تا تاریخ 1403/۰۵/15 تعیین‌شده است.
گفتنی است فرم‌های موضوع تعیین مالیات مقطوع و اظهارنامه‌های تعاملی پیش‌فرض گروه‌های دوم و سوم صاحبان مشاغل برای عملکرد سال 1402 از ابتدای تیرماه سال جاری به‌تدریج در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری خواهد شد
.

منبع: اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1403/03/13