اطلاعیه ها
.

اطلاعیه - شماره 2 مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) دستور جلسه

1401/5/21 جمعه

به اطلاع اعضای محترم سازمان می‌رساند:

مجمع عمومی فوق‌العاده (نوبت اول) سازمان با دستور جلسه زیر طبق آگهی منتشر در تاریخ 19 و 28 شهریور 1401 در روزنامه ایران، تشکیل می‌گردد.

بدین‌وسیله از کلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دعوت می‌نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) سازمان که در ساعت 13 روز شنبه مورخ 1401/06/19 در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به آدرس شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10، طبقه 5، سالن کنفرانس برگزار می‌شود، با در دست داشتن کارت عضویت سازمان حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:
1 - استقرار هیئت‌رئیسه موقت سنی و انتخاب هیئت‌رئیسه اصلی مجمع.
2 - ارائه گزارش عملکرد سالیانه هیئت‌مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
3 - ارائه گزارش صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1399/12/30
4 - ارائه گزارش بازرسان سازمان استان (عملکرد سال 1399)
5 - بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1399/12/30
6 - بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت‌مدیره برای سال 1400
الف-حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، حق‌الجلسه و پاداش:
الف-1-حقوق و مزایای ماهانه رئیس سازمان استان.
الف-2-حق‌الزحمه خزانه‌دار سازمان استان.
الف-3-حق‌الجلسه اعضای هیئت‌رئیسه به‌جز رئیس و خزانه‌دار سازمان استان.
الف-4-حق‌الجلسه اعضای اصلی هیئت‌مدیره به‌جز رئیس و خزانه‌دار سازمان.
الف-5-پاداش بازرس.
الف-6-حق‌الجلسه اعضای شورای انتظامی سازمان استان.
الف-7-اتخاذ تصمیم در خصوص منابع درآمد سازمان استان برای تأمین هزینه‌های آن.
الف-8-تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای حقیقی و حقوقی.
الف-9-تعیین و تصویب سایر منابع درآمد سازمان استان مطابق ماده 37 قانون و سایر مقررات لازم‌الاجرا.

7 - ارائه گزارش صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1400/12/29

8 - ارائه گزارش بازرسان سازمان استان (عملکرد سال 1400)
9 - بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1400/12/29
10 - بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت‌مدیره برای سال 1401.
الف-حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، حق‌الجلسه و پاداش:
الف-1-حقوق و مزایای ماهانه رئیس سازمان استان.
الف-2-حق‌الزحمه خزانه‌دار سازمان استان.
الف-3-حق‌الجلسه اعضای هیئت‌رئیسه به‌جز رئیس و خزانه‌دار سازمان استان.
الف-4-حق‌الجلسه اعضای اصلی هیئت‌مدیره به‌جز رئیس و خزانه‌دار سازمان.
الف-5-پاداش بازرس.
الف-6-حق‌الجلسه اعضای شورای انتظامی سازمان استان.
الف-7-اتخاذ تصمیم در خصوص منابع درآمد سازمان استان برای تأمین هزینه‌های آن.
الف-8-تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای حقیقی و حقوقی.
الف-9-تعیین و تصویب سایر منابع درآمد سازمان استان مطابق ماده 37 قانون و سایر مقررات لازم‌الاجرا.

11- تعیین تعداد مجامع فوق‌العاده مطابق با بند ب و تبصره 1 اصلاحی و تبصره 2 ماده 53
12- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های سازمان استان.
در صورت عدم حصول اکثریت لازم، مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 06/28/ 1401 به آدرس: تهران، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری جنوب، ابتدای بزرگراه تهران-کرج، ورودی غربی (اصلی) ورزشگاه آزادی، بعد از هتل المپیک، سالن همایش ایرانیان با همین دستور جلسه برگزار خواهد شد.

 هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران