اخبار
اولین جلسه و انتخابات هیئت‌رییسه گروه‌های تخصصی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران؛ امروز دوشنبه 22 آبان 1402 اولین جلسه گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با دستور کار انتخاب اعضای هیئت‌رییسه تشکیل شد.

بر این اساس در گروه تخصصی برق جناب آقای مهندس علی کریمی آنچه به‌عنوان رییس، سرکار خانم مهندس مریم رضایی آبکنار به‌عنوان نایب‌رییس و جناب آقای مهندس داریوش صمدبین به‌عنوان دبیر انتخاب شدند.

در گروه تخصصی مکانیک جناب آقای مهندس بهنام عابدی ترکی به‌عنوان رییس، جناب آقای مهندس رامین قاسمی اصل به‌عنوان نایب‌رییس و جناب آقای مهندس علی‌اکبر صالح‌ به‌عنوان دبیر انتخاب شدند.

در گروه تخصصی عمران جناب آقای مهندس عامر ملکیان به‌عنوان رییس، جناب آقای قدرت‌اله کاظمی به‌عنوان نایب‌رییس و جناب آقای مهندس بهراد بختیاری به‌عنوان دبیر انتخاب شدند.

در گروه تخصصی نقشه‌برداری جناب آقای مهندس محمدباقر پیری‌وردین به‌عنوان رییس، جناب آقای مهندس عباسعلی صالح‌آبادی به‌عنوان نایب‌رییس و سرکار خانم مهندس نسیم فخیم به‌عنوان دبیر انتخاب شدند.

هم‌چنین گفتنی‌ است؛ جلسه گروه تخصصی معماری برگزار نشد.

گروه تخصصی برق


گروه تخصصی مکانیک


گروه تخصصی عمران


گروه تخصصی نقشه برداری