اخبار
دکتر شکیب: بیمه مهندسان از اوایل سال آینده عملیاتی می‌شود
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به نقل از خبرگزاری تسنیم، دکتر حمزه شکیب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) با یادآوری تصویب بیمه مهندسان در کمیسیون تلفیق، اظهار کرد:‌ این مصوبه بر اساس ماده 39 قانون نظام مهندسی ساختمان بوده است. در این قانون آمده که ذی‌حسابان و مسئولان امور مالی موظف هستند در هنگام پرداخت مشاوران و پیمانکاران طرح‌های عمرانی کشور معادل 2 در 1000 از دریافتی آن را کسر و شهرداری‌ها معادل یک در 1000 از هزینه ساخت واحد مسکونی با مساحت بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند.

وی افزود:‌ معادل 100 درصد وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا صرف انجام مطالعات مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، اعتلای سازمان نظام مهندسی، کمک به سازمان‌های نظام مهندسی، برقراری دوره‌های آموزشی و ... شود.

وی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرده از محل واریزی این وجوه، 20 درصد برای بیمه تأمین اجتماعی مهندسان دولت پرداخت کند و 7 درصد را نیز مهندسان واریز کنند.

رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این‌که آئین‌نامه اجرایی این مصوبه پس از تصویب در صحن علنی مجلس توسط وزارت راه و شهرسازی طی 3 ماه تدوین خواهد شد، اضافه کرد:‌ یک جامعه 600 هزار نفری هستیم که حدود 28 سال است که از فعالیت ما می‌گذرد. این خیلی درشان حاکمیت نیست که قشر مهندسان (2.4 میلیون نفر با احتساب خانواده‌ها) تحت پوشش بیمه قرار نداشته باشند.

دکتر شکیب گفت: مخصوصاً این‌که یک قشر جوان داریم که تازه وارد این بخش شده‌اند و دولت هم به دنبال ورود اینها به بازار کار است. بیمه مهندسان از قبل مطرح بود که محقق نشده بود، اما در دولت سیزدهم با ارتباطی که با کمیسیون عمران مجلس و جلسه با شخص رئیس مجلس خوشبختانه در حال اجرایی شدن است.

وی با بیان این‌که از اوایل سال آینده بیمه مهندسان اجرایی می‌شود، گفت: در بین جامعه 600 هزار نفری مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی، تعدادی کارمند دولت هستند که آنها مشکل بیمه ندارند. حق بیمه مهندسانی که در شرکت‌های خصوصی وابسته به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان مشغول به کار هستند، پرداخت می‌کنند.

وی ادامه داد: حدود 80 هزار مهندس جوان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.