اطلاعیه ها
.

دوره‌های آموزشی «آزمایشات بتن تازه و معیارهای پذیرش بتن» و «نصب و کاشت آرماتور»

1402/12/1 سه‌شنبه

  

مدیریت آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان با مشارکت مرکز تحقیقات بتن در نظر دارد « دوره آموزشی آزمایشات بتن تازه و معیارهای پذیرش بتن » را روز پنجشنبه 10 اسفند ماه 1402 به صورت حضوری برگزار کند.

متقاضیان می توانند برای ثبت نام در دوره به آدرس https://conrec.ac.ir/certification/fanvarz   مراجعه کنند.

سرفصل های این دوره شامل موارد زیر است:

نمونه برداری از بتن تازه طبق ASTM C172

تعیین دمای بتن تازه اختلاط طبق ASTM C1064

تعیین روانی اسلامپ طبق ASTM C143

تعیین وزن مخصوص و راندمان بتن تازه طبق ASTM C138

تعیین میزان حباب هوای بتن تازه به روش فشاری طبق ASTM C231

تعیین میزان حباب هوای بتن تازه به روش حجمی طبق ASTM C173

ساخت و عمل آوری بتن تازه طبق ASTM C31

تعیین مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای بتن ASTM C39

ارزیابی نتایج و معیارهای پذیرش بتن
هم‌چنین مدیریت آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با مشارکت مرکز تحقیقات بتن در نظر دارد «دوره نصب و کاشت آرماتور» را روز سه شنبه 8 اسفند ماه 1402 به صورت حضوری برگزار می کند.

متقاضیان شرکت در این دوره برای ثبت نام در دوره به آدرس https://conrec.ac.ir/certification/anchor   مراجعه کنند.

سرفصل های این دوره شامل موارد زیر می شود:

1. انواع انکر بولت های شیمیایی

2. اصول کار با انکر بولت های شیمیایی

3. انواع شکست در انکر بولت های شیمیایی

4. کاربردهای انکر بولت های های شیمیایی

5. عوامل تاثیر گذار بر طراحی انکربولت های شیمیایی

6. مقایسه باربری آرماتور کاشته شده با آرماتور اجرا شده به صورت درجا

7. اصول و الزامات سوراخکاری در بتن

8. اصول و الزامات آماده سازی سوراخ قبل از کاشت

9. اصول و الزامات تزریق چسب اپوکسی

10. اصول و الزامات کاشت آرماتور توسط چسب اپوکسی

11. اصول و الزامات کاشت در شرایط خاص (سربالا، زیر آب و...)

12. جزئیات اجرایی و تفسیر نتایج تست کشش