.

اخبار

.

فراخوان نمایشگاه مجازی کتب تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

1399/6/31 دوشنبه
بدینوسیله به استحضار می رساند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درنظر دارد با هدف نشر دانش و گسترش فرهنگ کتابخوانی و با رویکرد ارج نهادن به دستاوردهای علمی اعضا و بسترسازی جهت مشارکت اعضا در امور ترویجی سازمان، نمایشگاهی مجازی از آثار تالیف و ترجمه اعضای سازمان در حوزه تخصصی 7 رشته ساختمانی در روز کتاب و کتابخوانی مورخ 24 آبان ماه 99 برگزار نماید.
لذا از اعضای محترم که دارای کتاب های تالیف و یا ترجمه می باشند که به چاپ رسیده است دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ 25 مهر نسبت به تکمیل فرم زیر و ارسال آن علاوه بر مدارک درخواست شده به آدرس ایمیل   tarvij@tceo.irو یا از طریق سامانه ناظران بخش معاونت توسعه سرمایه مهندسی ترویج نمایشگاه مجازی کتاب
اقدام نمایند.

 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر