اخبار و اطلاعيه ها
.

برگزاری جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج سازمان مورخ 99/02/01

1399/2/7 يكشنبه
در روز دوشنبه مورخ 99/02/01، جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج سازمان، با حضور اعضاء محترم کمیسیون برگزار گردید. مهمترین دستور کار جلسه، پیگیری شروع و نحوه برگزاری الکترونیکی دوره های آموزشی تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال و همچنین دوره های غیر اجباری، در شرایط موجود بود. پس از بحث و تبادل نظر و بررسی اقدامات صورت گرفته تاکنون و همچنین مذاکره فی المجلس با دفتر مقررات ملی، مقرر گردید تا در اقدامات و پیگیریهای لازم، تسریع صورت گرفته تا در اسرع وقت، مجوز دفتر مقررات ملی برای دوره های ارتقاء اخذ گردد و نتیجه تا هفته آینده، به کمیسیون، گزارش گردد. همچنین برگزاری دوره های آموزشی غیر اجباری به صورت الکترونیکی، مورد تاکید قرار گرفت. همچنین ضبط دوره ها  به صورت مناسب و قراردادن آنها در دسترس اعضا سازمان نیز مورد بررسی قرار گرفته و مقرر گردید، در کوتاه ترین زمان ممکن، به انجام برسد.  یکی دیگر از اهم مصوبات، درج روش اجرایی تعیین صلاحیت مجریان و مدرسان دوره های تخصصی حرفه ای (غیر اجباری) ، در سایت سازمان است تا در دسترس همه اعضا محترم قرار گیرد. نهایتا پس از دو ساعت بحث و تبادل نظر، جلسه با شش مورد مصوبه، به اتمام رسید.
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر