اخبار و اطلاعيه ها
.

آخرین مهلت تحویل مدارک و هزینه های بیمه تکمیل درمان اعضاء

1398/11/21 دوشنبه
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میرساند باتوجه به اتمام زمان قرارداد بیمه نامه درمان شرکت رازی در تاریخ 1398/10/06 ،اعضا می بایست کلیه مدارک و هزینه های درمانی خود و اعضا خانواده محترم را که هزینه درمان انجام شده مربوط به  قبل از این تاریخ می باشد و تاکنون جهت بررسی تحویل بیمه رازی ننموده اند را نهایتا" تا تاریخ 1398/12/28 به دفتر بیمه رازی مستقر در طبقه منفی 2 ساختمان مرکزی تحویل نمایند.لازم به ذکر می باشد زمان فوق غیر قابل تمدید می باشد.
آرشیو
 
امتیاز دهی