.

اخبار

.

آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات

1401/6/21 دوشنبه
تصویب‌نامه مصوب جلسه ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ هیئت‌وزیران در خصوص "آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعاتطی نامه شماره ۱۰۱۰۶۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
 
ماده ۱۰ اصلاحی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات با اصلاحات و الحاقات بعدی (مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ مجلس شورای اسلامی) به شرح زیر است:

کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون  به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و  فناوری رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
 
****
 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه 1401/6/6 به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۱۰) اصلاحی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات - مصوب ۱۴۰۱-، موضوع بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش‌بنیان – مصوب ۱۴۰۱- آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
 
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان
و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات


ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- پارک علم و فناوری: پارک علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲- مالیات با نرخ صفر: مالیات با نرخ صفر حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری.
ماده ۲- کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت‌ها و مؤسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی‌شان از مراکز یادشده، مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی می‌باشند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنان بر عهده رئیس همان پارک علم و فناوری است.
تبصره- معیارها و شاخص‌های فرآیند ارزیابی بر اساس مصوبه هیئت‌امنای پارک تعیین می‌شود.
ماده ۳- برخورداری از مالیات با نرخ صفر، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی کشور و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک علم و فناوری است که به تأیید رئیس پارک علم و فناوری رسیده است.
ماده ۴- رئیس پارک علم و فناوری مسئول اجرا و نظارت بر عملکرد این آیین‌نامه است و در صورت قصور و تقصیر رئیس پارک مذکور در تضییع حقوق دولتی، وی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مسئولیت خواهد داشت.
ماده ۵- اعمال مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین‌نامه، در چهارچوب شرایط مقرر، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جهش تولید دانش‌بنیان – مصوب ۱۴۰۱ - نافذ است.


محمد مخبـر
معاون اول رئیس‌جمهور

اصل نامه
 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر