یادداشت ها

.

گزارش عملکرد دفاتر نمایندگی در سال 1398

1399/3/8 پنجشنبه
1. گزارش عملکرد دفاتر نمایندگی در حیطه ارائه خدمات مهندسی در زمینه ماده 33 قانون نظام مهندسی شامل: میزان عملکرد در زمینه طراحی و نظارت به صورت کلی و به تفکیک دفاتر نمایندگی و گزارش آماری اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 98
2. گزارش عملکرد دفاتر نمایندگی در زمینه ارجاع گاز به تفکیک آماری شامل تعداد پرونده های گاز و تعداد اشخاص حقیقی فعال در این زمینه در سال 98

3. گزارش عملکرد دفاتر نمایندگی در زمینه تفکیک آپارتمان ها شامل تعداد پرونده ها و مساحت پرونده ها در سال 98
 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر