اخبار و اطلاعیه ها

.

تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره 200/51510/د مورخ 1402/07/30)

1402/8/21 یکشنبه
قابل توجه اعضای محترم سازمان؛

در راستای اجرای بخشنامه شماره 200/51510/د مورخ 1402/07/30 سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ 1 مهر 1402، حداکثر بخشودگی جرایم مالیاتی براساس شرایط زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض اختیار گردیده است:منبع: بخشنامه شماره 200/51510/د مورخ 1402/07/30 سازمان امور مالیاتی کشور
 
آرشیو
 
امتیاز دهی