اخبار و اطلاعیه ها

.

ارائه اظهارنامه مالیاتی طبق مقررات مربوط به همراه اعتراض به برگ تشخیص

1402/9/1 چهارشنبه
قابل توجه اعضای محترم سازمان؛

مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل در موعد مقرر خودداری و یا صورت‌های مالی اشاره شده در اظهارنامه را به مبلغ صفر اعلام نمایند (در حکم عدم ارسال اظهارنامه تلقی می‌گردد) پس از صدور برگ ارزیابی برآوردی (برگ تشخیص برآوردی) و ابلاغ آن از طرف حوزه مالیاتی (یا ابلاغ الکترونیکی) می‌بایست ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، اظهارنامه خود را از طریق نشانی my.tax.gov.ir به سازمان امور مالیاتی ارسال و همزمان نسبت به ثبت اعتراض خود از طریق سیستم الکترونیکی اقدام لازم را انجام دهند.

در اینصورت برای رفع اختلاف مالیاتی، مراتب را از طریق فرآیند دادرسی (هیات‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر) پیگیری نمایید.

در غیر اینصورت مالیات عملکرد سال مذکور قطعی خواهد شد.

آرشیو
 
امتیاز دهی