.

اخبار و اطلاعيه ها

افزایش سرمایه بیمه بیمه نامه های مسئولیت انفرادی اعضا  قابل توجه اعضا محترم سازمان
کلیه اعضا سازمان که بیمه نامه مسئولیت انفرادی در سال 1399 خریداری نموده اند، برای افزایش سرمایه بیمه مطابق با دیه سال 1400 نیازی به صدور الحاقیه اضافی و پرداخت حق بیمه اضافی ندارند.
توافق مذکور از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با شرکت بیمه البرز انجام شده است.


(معاونت توسعه سرمایه مهندسی-واحد خدمات رفاهی)
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر