.

اخبار و اطلاعيه ها

مغایرت پرداخت خسارت بیمه درمان تکمیلی و رسیدگی به عملکرد مجری بیمه تکمیلی درمان  قابل توجه اعضا محترم سازمان تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی
در صورت بروز هر یک از موارد زیر مراتب را جهت پیگیری از طریق فرم به سازمان اعلام نمایید
  *مدارک درمانی خود را به مجری بیمه تحویل داده و پس از گذشت موعد مقرر هزینه های درمانی را وصول ننموده اید.
 *در تحویل مدارک خود با مشکل مواجه شده اید.
 *هزینه درمان دریافتی از شرکت بیمه مطابق با مبلغ تعهدات بیمه تکمیل درمان نمی باشد.
 شایان ذکر است شما میتوانید فرم را از طریق سایت سازمان، خدمات الکترونیک،سامانه مکاتبات(گیشه) در دبیرخانه سازمان بدون مراجعه حضوری ثبت نمائید.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر