.

اخبار و اطلاعيه ها

گزارش پرونده‌های خسارت بیمه مسئولیت حرفه‌ای گروهی
قابل‌توجه اعضاء محترم سازمان
با عنایت به وظیفه ذاتی سازمان در امر حمایت از مهندسانی که در پروژه‌های شهری دچار حادثه می‌شوند و توسط معاونت توسعه سرمایه مهندسی، پیگیری و مکاتبات جهت جبران خسارت از سوی شرکت بیمه‌ای مربوطه صورت می‌پذیرد; خواهشمند است در صورت وقوع حادثه در پروژه‌هایی که مسئولیت حرفه‌ای آن بر عهده اعضاء محترم سازمان است موارد را در اسرع وقت در قالب نامه‌ای به ریاست محترم سازمان از طریق تکمیل فرم اعلام حادثه و پیوست کلیه مدارک مربوطه به معاونت توسعه سرمایه مهندسی اطلاع‌رسانی گردد تا مسائل موردبررسی قرار گرفته و مکاتبات لازم با شرکت بیمه جاری جهت جبران خسارت صورت پذیرد.
 در این خصوص، گزارش پرونده‌های خسارت بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای گروهی اعضاء محترم بیمه شده سازمان که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تحت پوشش قرار گرفته‌اند به شرح جدول ذیل است:

ردیف رشته سمت محل حادثه نوع و میزان خسارت وضعیت جاری پرونده
1 مکانیک ناظر گاز شهریار فوت 3 نفر در اثر سوختگی شدید مکاتبات با بیمه رازی
2 عمران مجری تهران، سعادت‌آباد   بالاتر از میدان کاج سقوط کارگر در چاله آسانسور/یک نفر فوت در انتظار تکمیل مدارک
3 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) تهران، بالاتر از میدان کاج سقوط کارگر در چاله آسانسور/یک نفر فوت در انتظار تکمیل مدارک
4 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) تهران، خیابان شاپور
(خیابان وحدت اسلامی)
ریزش دیوارهای همسایگان
مجاور شرقی و غربی/خسارت مالی
در انتظار تکمیل مدارک
5 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) تهران، خیابان قلعه مرغی جنوبی سقوط کارگر در چاله آسانسور/یک نفر فوت در انتظار تکمیل مدارک
6 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) بهارستان ریزش ملک هم‌جوار
/یک نفر فوت و یک نفر مصدوم
مکاتبات با بیمه البرز انجام‌شده
در انتظار پاسخ بیمه البرز
7 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) بهارستان سقوط یک کارگر/ فوت مکاتبات با بیمه رازی
8 عمران مجری تهران، بلوار فردوس ریزش آوار/خسارت مالی در انتظار تکمیل مدارک
9 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) تهران، خیابان پیروزی سقوط درب ریلی/نقص عضو مکاتبات با بیمه البرز انجام‌شده،
در انتظار پاسخ بیمه البرز
10 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) تهران، شهرک شریعتی سقوط سازنده از چاله آسانسور /فوت مکاتبات با بیمه البرز انجام‌شده،
در انتظار پاسخ بیمه البرز
11 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) تهران، خیابان ابوذر ریزش ساختمان مجاور در انتظار تکمیل مدارک
12 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) تهران، بلوار فردوس ریزش ساختمان مجاور در انتظار تکمیل مدارک
13 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) تهران، میدان اختیاریه سقوط و برخورد اجسام
و لیزخوردگی/فوت
در انتظار تکمیل مدارک
14 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) تهران، خیابان آیت‌الله کاشانی سقوط در چاله آسانسور
/2 نفر فوتی
 و یک نفر مصدوم
در انتظار تکمیل مدارک
15 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) تهران، خیابان جشنواره سقوط از داربست/فوت یک نفر در انتظار تکمیل مدارک
16 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) شهرری سقوط از ارتفاع کارگر افغانی/فوت در انتظار تکمیل مدارک
17 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) یک نفر فوت در انتظار تکمیل مدارک
18 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) رباط‌کریم سقوط یک کارگر از داربست/فوت در انتظار تکمیل مدارک
19 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) شهرری سقوط نگهبان از آسانسور/فوت مکاتبات با بیمه البرز انجام‌شده،
در انتظار پاسخ بیمه البرز
20 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) تهران، خیابان کمیل ریزش دیوار و خسارت جانی و مالی مکاتبات با بیمه رازی
21 مکانیک ناظر تأسیسات تهران، سعادت‌آباد سقوط کارگر در چاله آسانسور
/یک نفر فوت
مختومه و مبرا شدن مهندس ناظر
22 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) واوان سقوط از بلندی/مصدوم در انتظار پرداخت توسط بیمه البرز
23 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) رباط‌کریم سقوط از ارتفاع/یک نفر فوت در انتظار تکمیل مدارک
24 شرکت مجری مجری پروژه تهران، خیابان فلاح ریزش 2 ساختمان/2 نفر فوت در انتظار تکمیل مدارک
25 عمران ناظر هماهنگ‌کننده (سازه) تهران، سه‌راه امین‌حضور سقوط به چاله آسانسور
/یک نفر آسیب‌دیده
در انتظار تکمیل مدارک
26 عمران مجری تهران، خیابان ستارخان سقوط از ارتفاع مکاتبات با بیمه البرز انجام‌شده،
در انتظار پاسخ بیمه البرز

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر